Cuma, 15 Aralık 2017 12:27

BACIYAN-I RUM'DAN GÜNÜMÜZE •• TÜRK KADlNININ İKTİSADİ HAYATTAKİ YERİ

BACIYAN-I RÜM'DAN GÜNÜMÜZE TÜRK KADlNININ İKTİSADİ HAYATTAKİ YERİ
Dr. Yasemin Tümer ERDEM
Halime YİGİT

İstanbul Ticaret Odası Yayınları

Şehirlerden köylere ve uç bölgelere yayılmaya başlayan el sanatları ve halıcılık zamanla kadınlar arasında büyük gelişme gösterir. Konya'daki iki köyden bahsetmek konuya biraz açıklık getirecektir. Konya'ya 2.0 kilometre uzaklıktaki Ulumuhsine ve Kiçimuhsine adlı iki köy kendine özgü halı model ve motifleriyle bilinir. İki kız kardeşin ismini taşıyan köylerin halkı, düşmandan kaçan iki kardeşin önce bu bölgedeki mağaralarda yaşadığını ve sonra yaşadıkları köyleri kurduklarına inanmaktadır. 44 Yine Konya'da adını Ahi Başara'dan alan Başara köyü de halılarındaki farklı desenlerle övülür. Ahi ve Bacıların birlikteliği düşünüldüğünde bu halıların Bacıların el emeği olduğu sonucu çıkarılabilir .
Bacıların çalışkanlıklarıyla Anadolu'da el sanatlarının öğrenilmesine ve geliştirilmesine, iktisadi hayatın canlanmasına katkıda bulunduğu ve yeni iş sahaları oluşturarak girişimci kadınların önünü açtığı aşikardır. Anadolu kadınındaki bu
girişimci ruh günümüzde de kendini göstermektedir.

Okunma 1120 defa Son Düzenlenme Cuma, 15 Aralık 2017 12:31